Videos

En aquesta pagina podran visualitzar videos del barri tant de Youtube com d'altre plataformes multimèdia.


Memoria oral de l'historia del barrri de Les tres Torres.

 


Opera a la Biblioteca Josep Clarà.
 

La memoria del barri


Les Tres Torres vol recuperar la seva identitat