Espais per a gossos deslligats en franges horàries del nostre barri

Espais per a gossos deslligats en franges horàries del nostre barri.

Barcelona disposa de més d’un centenar d’espais on els gossos poden anar deslligats en determinades franges horàries, amb una superfície de 921.953 m2. A diferència de les àrees per a gossos, es tracta d’espais oberts de la ciutat com carrers, places, rambles, parcs o altres espais de la via pública on, en franges horàries de matí i tarda, es permet portar-hi els gossos deslligats. Fora de l’horari estipulat, els gossos han d’anar lligats.


Aquestes zones d’usos compartits (ZUC) estan senyalitzades degudament i disposen de tots els elements necessaris per fer-ne un manteniment correcte (papereres, il·luminació i senyals adients). Com a mínim, cadascun dels 73 barris de la ciutat té una àrea per a gossos deslligats en determinades franges horàries. L’objectiu és que el 95% del veïnat tingui un espai per a gossos a menys de deu minuts caminant de casa. 

Els gossos hi poden anar sense lligar sempre que restin al costat de la persona responsable i sota el seu control visual i estiguin educats per respondre a les seves ordres. La persona responsable ha de vetllar perquè el seu gos pugui córrer, jugar, socialitzar i fer les seves necessitats sense produir molèsties a l’espai. Així i tot, l’ús d’aquestes zones no és extensible als gossos potencialment perillosos, que sempre han d’anar lligats i amb morrió, per requeriment legal.

Es poden consultar tots els espais per a gossos deslligats en determinades franges horàries, així com les àrees per a gossos, en el mapa de localització que trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Recordeu que, a partir del 18 de desembre, a la resta d’espais de la ciutat (espais que no són ni àrees de gossos, ni àrees de esbarjo per a gossos, ni espais per a gossos deslligats ni platges fora de la temporada de bany) els gossos hauran d’anar sempre lligats en compliment de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals (OPTVA).


  • MAPA  • NORMES

Només es permetrà que els gossos vagin deslligats en les franges horàries assenyalades i en l’espai que apareix puntejat en el mapa.

Els gossos, deslligats o lligats, no poden accedir a les àrees de joc infantil si n’hi ha.

Recordeu que heu de prioritzar sempre les necessitats de les persones amb gossos d’assistència i la bona convivència amb la resta d’usuaris i usuàries de l’espai.


  • HORARIS
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada